Výhody členům


Zajišťujeme svým členům tyto výhody

Prostřednictvím kolektivních smluv

Právní ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stávkový fond

Pojištění za škody způsobené při výkonu povolání

Novinky