O násVítejte na stránkách odborové organizace ZO OHZ Č. p. Region Severní Morava

 


      
 
Jsme organizace se silným zázemím, která vznikla na požadavek bývalých členů ZO OSD Ostrava, kteří nebyli spokojeni s fungováním bývalé organizace a chtěli nějakou změnu. Naše snaha je být dynamickou, otevřenou a hlavně lidskou
organizací, která je zde pro lidi.

                Naší prací je aktivně se podílet na dialogu se zaměstnavatelem a řešit problémy v práci našich zaměstnanců. Tyto webové stránky Vám přinesou vždy aktuální informace z různých jednání na úrovni regionu nebo generálního ředitelství, kolektivního vyjednávání, oblasti BOZP, kultury a všech akcí, které budeme pořádat nejen pro své členy. 

 

Proto se nebojte rozšířit naše řady neboť:

 "Jen odvážní dokážou něco změnit".

 

Nejbližší cíle

 

        Vytvořit dostatečně velkou členskou základnu , se zastoupením profesních sekcí a dosáhnout tak dostatečně silného postavení při regionálním, ale i celorepublikovém jednání se zástupci zaměstnavatele a tím i přípravy ke kolektivnímu vyjednávání.

        Zaměstnavatel sice vyjednává se všemi odborovými organizacemi, které u něj působí a pokud se tyto nedohodnou, mohlo dojít na paradox, že podepíše kolektivní smlouvu s tou, která má největší počet členů.

 

Střednědobé cíle 


        Při jednání se zástupci zaměstnavatele prosazovat takové navýšení mezd, aby se průměrná mzda u České pošty během několika let dostala na úroveň celostátního průměru a zároveň prosazování zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Dlouhodobé cíle 

 

        Do budoucna dohlížet nad mzdovou politikou zaměstnavatele a plnění všech povinných zákonných norem.

Novinky